Lis 17 2014

Sprawiedliwość XI

arkana wielkie - Sprawiedliwość

Sprawiedliwość – to jedenasta karta Arkan Wielkich Tarota. Przeważnie ma bardzo klasyczny wizerunek, na którym można dostrzec miecz jako symbol kary, zwoje, sowę lub inny symbol mądrości, zamknięte oczy-brak stronniczości, oraz waga-wyważone decyzje, osąd… Niestety, mało który obraz uwidacznia sprawiedliwość z jej chyba najważniejsza cechą- miłosierdziem i sercem, bez którego byłby to bezlitosny i nieraz okrutny sąd. Jak zwykle kłania się nam bogata symbolika Breugel’a, gdzie widzimy piękny i pobudzający do kontemplacji wizerunek Sprawiedliwości. Obok surowej i twardej sprawiedliwości mamy łagodność i przebaczenie, tuż za jej plecami kroczy siostra, która napomina ją lekko i łagodzi jej wyroki, to ona sprawia, że Sprawiedliwość nabiera ludzkiej twarzy- bez niej byłaby straszna, rzeczywiście ślepa i nieuwzględniająca słabości ludzkich. Swoją drogą ‘ślepa’ sprawiedliwość’ wydaje się tu wcale nie istnieć i być wręcz niepochlebnym terminem. Co nas czyni ludźmi, istotami współegzystującymi? Warto by się zastanowić czy sprawiedliwość pozbawiona cech ludzkiego współodczuwania rzeczywiście nadal byłaby sprawiedliwością i czyją, jaką? Omylne ludzkie rozumowanie może łatwo pobłądzić a oczy mogą zwieść, dlatego je zakrywamy…ale kto w takim razie wskaże właściwe środki- czy jest to mechanizm wagi, jak w Ciro Marchetti Tarot Snów, czy może właściwszy byłby jednak czynnik ludzki z czującym sercem jak u Breugela? Ten właśnie mechanizm, ślepy wykonawca sprawiedliwości ma swego pomocnika u Breugela. W życiu natomiast, kto staje się naszym pomocnikiem, gdy sądzimy naszych bliskich, gdy osądzamy sąsiadów czy kolegów, czy sumienie i zdolność empatii nie jest przypadkiem najbardziej sprawiedliwym świadkiem w naszym małym sądzie?

Wracając jednak do meritum, Sprawiedliwość to często po ludzku prawo, litera prawa, przestrzegana bezwzględnie, często nie mająca wiele wspólnego ze sprawiedliwością. W pozycji prostej będzie mówić o rozwiązaniach prawnych, legislacyjnych, o urzędowym charakterze sprawy, o pewnych mechanizmach społecznych i prawnych, według których funkcjonuje społeczeństwo. W odwróconej pozycji może oznaczać zaniechanie pewnych skutków prawnych, lub anulowanie konsekwencji urzędowo-prawnych, zawieszenie decyzji, niewystarczające dowody, by podjąć prawne kroki, albo po prostu niesprawiedliwość.

Karta Sprawiedliwości z reguły ukazuje aspekty prawne, uwikłania w pewne mechanizmy prawne, czy to sądowe czy urzędowe czy korporacyjne. Mówi o konkretach, o tym co dzieje się jako konsekwencja pewnych działań decyzji, np. o podjęciu pracy bądź jej utracie.
Sprawiedliwość w rozkładach na charakter, osobowość człowieka może też ukazywać wyraźnie jego podejście do kwestii moralnych w życiu prywatnym jak i pracy, stosunek do uczciwości i rzetelności. Karta Sprawiedliwości to w końcu wyzwanie dla wszystkich jedenastek – opanowanie Mistrzostwa numerologicznej 11 Sprawiedliwości – daje wiele do myślenia.

Brak komentarzy