Gru 26 2013

V – Kapłan

 kapłanKapłan wyraziście i jasno jest przedstawiony w tarocie Breugel, w swej archetypowej postaci. To kapłan, nauczyciel, mędrzec, starzec, osoba stojąca na straży tradycji i obyczajów.

Na karcie na pierwszym planie widać nauczyciela-duchownego, który naucza dwoje dzieci…w tle karty można dostrzec uczonych z planami i szkicami rozłożonymi na stole a także świętego… cała symbolika karty wskazuje, że liczy się tu raczej strawa duchowa i mądrość nade wszystko.
Kapłan to także symbol wiary, religii i różnie pojętej duchowości. W dzisiejszych czasach może pokazywać osobę bardzo sztywno trzymającą się zasad, obyczajów czy nakazów swojego kościoła. Karta ta często wypada gdy mowa o zawodzie nauczyciela lub o starszym zasadniczym mężczyźnie, osobie która ma silną pozycję w domu, pracy, jakiejś społeczności.

W wielu taliach karta kapłana pokazuje dosłownie ceremonię zaślubin lub inną uroczystość kościelną, np. sakrament święty.

W pozycji prostej lub odwróconej w zależności od miejsca w rozkładzie może pokazać potrzebę dopasowania się do tradycyjnych reguł i przyjęcie konwencjonalnych zasad, bądź odwrotnie odrzucenie starych, utartych, sztywnych poglądów lub metod – podważenie prawd i wiary ‘starego’ pokolenia, szukanie nowatorskiej drogi…

Co ciekawe w niektórych taliach kapłan jest ukazany wyjątkowo nieprzychylnie i jakby nie patrzeć kontrowersyjnie- np. w tarocie Mona Lisa…na wielu kartach widniej osoba kapłana w niedwuznacznych sytuacjach tj. przyjmującego łapówki w zamian za sakramenty… Zatem w swej wykrzywionej postaci kapłan oznaczałby dwulicową osobę o konformistycznym nastawieniu do życia lub typowa dewotkę.

Niemniej jednak osobiście bardzo lubię kartę kapłana, być może dlatego że zawsze kojarzy mi się i ten wizerunek wybieram, z kapłanem z tarota snów, gdzie nosi on nazwę „wiara” i przedstawia modlącego się, medytującego mnicha… Tu wyraźnie kapłan przemawia, że pomocy, rady i wskazówek szukaj w sobie, w swojej wewnętrznej mądrości, ciszy, skupieniu…tu każdy z nas jest kapłanem we własnej świątyni.

Brak komentarzy