Lis 10 2013

IV – Cesarz

cesarzCesarz to porządek, zasady, silna wola, sprawy urzędowe, państwowe i społeczne regulowane przez przepisy prawne, to ład wymyślony i ustanowiony przez człowieka.

Cesarz w talii „tarot apokalipsy” jest starszym surowym mężczyzną, który w jednej dłoni dzierży miecz a w drugiej papirus, siedzi przy stole na którym leży pieczęć urzędowa i stoi kałamarz, dwa symbole władzy państwowej. Jego monstrualna postać góruje nad biednym, małym, szarym człowiekiem z ludu, który pracuje jak miliony przed nim i po nim w wielkiej machinie-kole jakim jest ład i porządek życia społecznego. Każdy ma tu swoje miejsce i pozycję, a nad tymi którzy ‘tyrają’ by ten porządek utrzymać władze sprawuje Cesarz, który niczym pan i władca losu maluczkich wydaje dekrety i mieczem wykonuje wyroki, a po jego minie wnosząc nie jest on zbyt skory do pobłażliwości. Myślę, że ten obrazek dość dosadnie pokazuje sztywne zasady i nieugiętość Cesarza i jego dworu – to jest urzędu, na którego czele stoi.

Cesarz to autorytet, który budzi respekt, nieraz stoi na straży pewnych reguł, to osoba dominująca ze względu na stanowisko lub postawę, siłę charakteru. Cesarz może też dosłowne oznaczać pewnego rodzaju urząd lub sprawy prawne, jakiś porządek ustawowy lub po prostu osobę piastującą jakieś stanowisko urzędowe, państwowe. To uosobienie męskiej siły rządzącej, dominującej, to urodzony przywódca….a przywódca to także dyktator i tyran, który bezwzględnie rozprawia się z ‘wrogami’. W pozycji prostej Cesarz to osoba o silnej woli, konkretna, a w odwróconej może wskazywać na pewne słabości charakteru, na brak woli, niemożność podjęcia decyzji lub sprawy które zostały zaniedbane pod względem prawnym czy urzędowym z różnych przyczyn.

Brak komentarzy